Sleva 1500Kč k PC Lenovo

Získejte slevu 1500Kč ke všem pracovním stanicím Lenovo ThinkPad a ThinkStation řady P

 

 

 

 

 

 


Produktov� informace:
Michal Fryz, Product manager Lenovo PCG mobil +420 730 800 773, tel: +420 596 253 153, fryz@atcomp.cz
 

 

 

 

 

 


Zas�lan� materi�ly m��ete nyn� sami spravovat na obchodn�m port�lu www.atcomp.cz v menu Informace/U�ivatel. Najdete zde tak� p�ehled v�ech elektronick�ch materi�l�, kter� v�m pravideln� zas�l�me. Pokud nechcete dost�vat ��dn� nab�dky ani cen�ky, odepi�te pros�m na tento e-mail a v p�edm�tu uve�te "NEZASILAT",